Våre DNA aner og litt til...

Når DNA blir en del av slektsforskningen.....

Kirkegårder og gravsteiner


Tre:  

  » Vis alle gravsteiner


Haderslev

Skandeborg


Bayern

Hamburg


Bergen

Hedmark

Hordaland

Møre og Romsdal

Nordland

Oslo

Rogaland

Sogn og Fjordane
Norway (forts.)
Troms


California

Florida

Illinois

Iowa

Michigan

Minnesota

Missouri

Montana

Nebraska